Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Preventie- en kwaliteitshandvest

“Een partner tot uw dienst…”

In een alsmaar gespecialiseerdere economische wereld, waarvoor alsmaar geavanceerdere competenties vereist zijn, wordt het geïntegreerde beheer van de onderhouds- en schoonmaakwerken, de renovatiewerken van gebouwen en industriële vestigingen van alle type, steeds ingewikkelder, zowel qua kosten als op het gebied van personeel.

Onze ondernemingen, die verenigd zijn binnen de XL Group Services Companies, bieden u optimale oplossingen voor deze problemen zodat u zich kunt concentreren op uw eigen taken.

24u/24, ook tijdens het weekend en op feestdagen, zorgen onze teams voor het onderhoud en de schoonmaak van uw kantoorgebouwen, industriële installaties, fabriekshallen, sanitaire blokken en sociale lokalen volgens moderne en efficiënte methoden. Zij zorgen voor het onderhoud van industriële installaties en uitrustingen. Ten einde deelnemen zij in de renovatie en verbetering van werkplaatsen en prive-huizen

Aangezien wij beantwoorden aan het algemene concept van ‘Facility Management’, kunnen wij voor u ook alle diensten verzorgen, die verwant zijn met het onderhoud en de verbetering van uw werkruimten, zoals het beheer van het sanitaire toebehoren en andere verbruiksgoederen, onderhoud van de parking en groene ruimten, strooien van zout en sneeuwvrij maken in de winterperioden,...

De handelsrelaties worden opgebouwd op basis van verlengbare jaarlijkse contracten, specifieke bestellingen voor ‘SPOT’-tussenkomsten en werkzaamheden op verzoek tegen uurtarieven, met ons materiaal en op onze algehele verantwoordelijkheid.

ONZE MISSIE: Onze Klant-Partners van het begin van onze samenwerking de kwaliteit bieden, die van de dienstverlening verwacht wordt, in de beste veiligheidsomstandigheden. Deze Kwaliteit en Veiligheid handhaven. Bijdragen tot de continue verbetering van uw werkruimten.

ONZE VERBINTENISSEN: Op het gebied van Kwaliteit:
 • Gezien de evolutie van de eisen en van onze markten zien we toe op het behoud van het competentieniveau van al onze medewerkers, op hun permanente bijscholing en op hun vakkundigheid.
 • Vanuit ditzelfde oogpunt eisen we het gebruik van geschikte producten, uitrustingen en werkmethoden met het oog op de perfecte uitvoering van onze werkzaamheden.
 • Aangezien we onze dienstverlening permanent trachten te verbeteren, hechten we een groot belang aan de communicatie tussen al onze stakeholders, zowel binnen onze ondernemingen zelf (deelname van alle personeelsleden aan onze kwaliteitsdoelstelling door de circulatie van suggesties en voorstellen om onze processen te verbeteren) als met onze klanten (communicatieboekjes, inspecties, gecentraliseerd beheer van de storingen,...).
 • Nog altijd in het kader van deze doelstelling om onze missie te verwezenlijken en onze klanten zoveel mogelijk tevreden te stellen, trachten we de leveranciers en toeleveranciers zodanig te kiezen dat hun servicekwaliteit voldoet aan dezelfde eisen als de eisen die wij voor onszelf bepalen.
Op het gebied van Veiligheid en Gezondheid:
 • Gezien de evolutie van de eisen en van onze markten zien we toe op het behoud van het competentieniveau van al onze medewerkers, op hun permanente bijscholing en op hun vakkundigheid.
 • Elke medewerker krijgt een gepaste medische follow-up.
 • Aangezien wij regelmatig risicoanalyses uitvoeren in onze ondernemingen, passen wij gepaste preventiemaatregelen toe zodat onze medewerkers hun taken in alle veiligheid kunnen uitvoeren.
 • We zien daarnaast toe op de bewustmaking en het verantwoordelijkheidsgevoel van al onze medewerkers en op de bijdrage van iedereen tot de goede uitvoering van ons veiligheidsbeleid.
 • We zorgen ervoor dat elke medewerker de nodige opleiding, middelen en uitrustingen krijgt om zijn werk elke dag in alle veiligheid uit te voeren.
 • In samenwerking met alle interne en externe betrokken partijen verbinden wij ons persoonlijk tot de analyse van elk schadegeval of bijna-schadegeval om een efficiënt actieplan uit te werken.
Op het gebied van Milieu:
 • Aangezien we de kwaliteit van uw werkruimte en van de omgeving in de ruimste betekenis van het woord willen handhaven, hebben we het volgende beleid uitgewerkt:
 • De gebruikte producten worden zorgvuldig geselecteerd.
 • Wij vragen al onze medewerkers om een goed afvalbeheer toe te passen: het afval sorteren, milieuschadelijke producten verwijderen volgens de richtlijnen, flessen of andere gebruikte verpakkingen hergebruiken,…
 • We letten erop dat onze medewerkers een milieuvriendelijke houding aannemen (defensief rijden, energiebesparing, spaarzaam watergebruik,…).

Voor onze onderneming is het essentieel dat de menselijke waarden gerespecteerd worden. Alleen dit kan garanderen dat iedereen zich inzet voor de kwaliteit en de tevredenheid van de dienstverlening. Het is dan ook logisch dat er absolute voorrang gegeven wordt aan ongevallenpreventie, veiligheid en milieubescherming.


De Operation Managers
De Gedelegeerde Bestuurder van de groep
De Coördinator Kwaliteit Veiligheid Gezondheid Milieu